COORDINACIÓNS

VIGO

Mates e + Primaria

Fernando Eijo Díaz

Linguaxe

Lucía Lomba Pacheco

Sensomotriz e emocional

Lucía Lomba Pacheco

A CORUÑA

Mates e + Infantil

Ledicia Solla Pena

Sensomotriz e emocional

María J. Parga Sánchez

CAMBADOS

Mates e + Infantil

Celeste Nevado Osuna

Mates e + Primaria

Beatriz García López

Sensomotriz e emocional

Mónica Prol Dozo

SANTIAGO

Sensomotriz e emocional

Susana Vales Cancela

Linguaxe

Susana Vales Cancela

Back To Top