COORDINACIÓNS

VIGO

Mates e + Primaria:

Fernando Eijo Díaz

Mates e + Infantil:

Beatriz Bouzón Couñago

Sensomotriz e emocional:

Beatriz Bouzón Couñago

A CORUÑA

Mates e+ Primaria:

Laura Santos Suárez

Pablo Seijas Rancaño

Mates e + Infantil:

María Fernández de Sanmamed Maneiro

Ledicia Solla Pena

Sensomotriz e emocional:

Cristina Bouzada Laredo

Miriam Pardo Moure

CAMBADOS

Mates e + Primaria:

Maria de los Ángeles Ramo Calvelo

Mates e + Infantil:

Cristina Méndez Arosa

Sensomotriz e emocional:

Mónica Prol Dozo

Linguaxe:

Mónica Prol Dozo

Back To Top