COMISIÓNS

As comisións son equipos de traballo que poderán crearse desde a Asociación para abordar temas que xorden a nivel asociativo (de participación) ou de carácter educativo (necesidades que xorden entre a comunidade educativa) e que, desde a Asociación Mudare, valórase necesario tratar.

Back To Top