Sensomotriz e emocional

Neste grupo de traballo pretendemos aprender, debater, colaborar, compartir e construír propostas acerca da mellor maneira de entender a psicomotricidade. Pretendemos, tamén, poñer os medios para que nenos e nenas constrúan o seu desenvolvemento motriz, sensorial e emocional, que conforman un todo pero que necesitamos diseccionar para comprender as súas partes, a súa importancia e, sobre todo, a mellor maneira de encadralo nos currículos educativos e no traballo diario de aula onde a vivenciación e o movemento deben ser bases importantes para a aprendizaxe.

Back To Top
+