mates e+

Partindo da vivenciación e a manipulación, os nenos e as nenas vanse aproximando nos seus procesos de desenvolvemento a períodos nos cales a simbolización, a abstracción e a xeneralización van adquirindo máis sentido na medida en que o seu desenvolvemento vaillo permitindo.
Neste grupo pretendemos aprender, debater, colaborar, compartir e construír propostas que podamos trasladar á aula, previa análise curricular, tendo en conta o adecuado proceso de adquisición dos saberes matemáticos.

Back To Top