Fins

Difundir prácticas de educación viva e activa acordes co desenvolvemento da infancia.

Organizar formacións e compartir boas prácticas entre mestras e mestres e centros educativos co fin de acadar unha educación de calidade.

Sensibilizar á sociedade con aspectos relacionados coa infancia.

Promover unha educación que permita transformar a escola co fin de transformar a sociedade.

Crear redes comunitarias incorporando todas as etapas do ensino e todos os membros da comunidade educativa.  

Back To Top