BLOGUE Grupos de traballo Uncategorised

Mates e + primaria

Na sesión de matemáticas de primaria compartimos distintos aspectos relacionados coa operatividade (suma e resta) con Manel do grupo a+a+ Cataluña.

  • Que é restar?
  • Cales son as dificultades que plantexa a resta? Por que? Como previlas?
  • Cales son as chaves da resta?
  • Que características ten que ter o cálculo mental?

Estas foron algunhas das cuestións ás que demos resposta.

«No les expliquemos cómo tienen que restar, hagámosles restar». Manel

«Aprovechad las cuestiones que salen de la curiosidad».
Manel

«Por último realicemos algoritmos. Los algoritmos son el proceso final». Manel

«Hagamos que jueguen». Manel

Compartimos un material creado por Manel Ballesteros, Josep Callís e Ramón Martí.

Material autocorrixible para traballar o cálculo mental a partir da descomposición numérica con distintos niveis de dificultade.

Back To Top