Actividades BLOGUE Uncategorised

E se nos tomamos o xogo en serio?

Acompañando aos nenos e ás nenas no xogo libre, fotografei dous momentos que exemplifican algunhas das necesidades matemáticas na etapa de infantil.
«Os nenos necesitan espazo para xogar. Xogar non é un luxo é unha necesidade. » Kay Redfield Jamison
Back To Top
+