Para

Formar parte dun grupo cuns fins comúns.

Interactuar compartindo experiencias educativas enriquecedoras.

Coñecer persoas participantes próximas á túa localidade.

Acceder a diferentes espazos dixitais pertencentes á asociación.

Recibir información directa sobre as actividades que realiza a asociación.

Back To Top
+